ผลงานที่ผ่านมา

Our work

See All >>

ราคาเริ่มต้น

Price start at

Motion Graphic

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

Motion Graphic

นำเสนอข้อมูล วิธีการ ออกมาเป็นภาพกราฟิก เหมาะสำหรับการอธิบายข้อมูล เนื้อหาหรือขั้นตอนให้เข้าได้ง่าย

1

Flash drive

1

Trainee video

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

Trainee Video

วิดีโอความยาว 5-7 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย ดนตรีประกอบ และ กราฟิกประกอบตามความเหมาะสม

1

Flash drive

1

VIDEO PRODUCT & SURVICE PRESENTATION

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

VIDEO PRODUCT & SURVICE PRESENTATION

ความยาว 5 – 7 นาที ความละเอียด 4K เสียงบรรยายภาษาไทย ใส่ดนตรีประกอบ พร้อมกราฟิกประกอบเพิ่มความน่าสนใจ เก็บฟุตวีดีโอ และอัพเดท แก้ไข Video ให้ฟรี 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง (ไม่รวมกรณีถ่ายทำเพิ่ม หรือลงเสียงใหม่) ราคานี้ไม่รวมค่านักแสดง ค่าเช่าสตูดิโอ และอุปกรณ์ประกอบฉาก (ถ้ามี)

1

Flash drive

1

VIDEO PRESENTATION & COMPANY PROFILE

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

VIDEO PRESENTATION & COMPANY PROFILE

ความยาว 5 – 7 นาที ความละเอียด 4K เสียงบรรยายภาษาไทย ใส่ดนตรีประกอบ พร้อมกราฟิกประกอบเพิ่มความน่าสนใจ
เก็บฟุตวีดีโอ และอัพเดท แก้ไข Video ให้ฟรี 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง (ไม่รวมกรณีถ่ายทำเพิ่ม หรือลงเสียงใหม่)

1

Flash drive

1

รายละเอียด

จำนวน

กดบวกเพื่อเพิ่ม
ราคา
เริ่มต้น

฿
SEND
คลิกเพื่อให้เรา
ติดต่อกลับ