ผลงานที่ผ่านมา

Our work

เช็คราคา

Check Price Now

Trainee video

สื่อสารให้พนักงานใหม่ เข้าใจกฎระเบียบขององค์กรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ลดงบประมาณในการจัดอบรม และ ลดเวลาในการสอนงานเพื่อเริ่มต้นงานใหม่

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

Trainee Video

วิดีโอความยาว 5-7 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย ดนตรีประกอบ และ กราฟิกประกอบตามความเหมาะสม

1

Flash drive

1

รายละเอียด

จำนวน

เลือกบริการเพิ่มเติม
ราคา
เริ่มต้น

฿
หมวดหมู่ :

สิ่งที่ได้รับ :

รายการ จำนวน

รายละเอียด :

รายการ จำนวน ราคา หมายเหตุ

ราคารวม :

SEND
คลิกเพื่อให้เรา
ติดต่อกลับ