ผลงานที่ผ่านมา

Our work

เช็คราคา

Check Price Now

VIDEO PRODUCT & SURVICE PRESENTATION

นำเสนอเรื่องราว สินค้าและบริการของคุณออกมา
สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

VIDEO PRODUCT & SURVICE PRESENTATION

ความยาว 5 – 7 นาที ความละเอียด 4K เสียงบรรยายภาษาไทย ใส่ดนตรีประกอบ พร้อมกราฟิกประกอบเพิ่มความน่าสนใจ เก็บฟุตวีดีโอ และอัพเดท แก้ไข Video ให้ฟรี 1 ปี จำนวน 2 ครั้ง (ไม่รวมกรณีถ่ายทำเพิ่ม หรือลงเสียงใหม่) ราคานี้ไม่รวมค่านักแสดง ค่าเช่าสตูดิโอ และอุปกรณ์ประกอบฉาก (ถ้ามี)

1

Flash drive

1

รายละเอียด

จำนวน

เลือกบริการเพิ่มเติม
ราคา
เริ่มต้น

฿
หมวดหมู่ :

สิ่งที่ได้รับ :

รายการ จำนวน

รายละเอียด :

รายการ จำนวน ราคา หมายเหตุ

ราคารวม :

SEND
คลิกเพื่อให้เรา
ติดต่อกลับ