ผลงานที่ผ่านมา

Our work

เช็คราคา

Check Price Now

Product Presentation

นำเสนอสินค้า หรือ สถานที่ของคุณ
ให้ออกมาดึงดูด และ สวยงาม

สิ่งที่ได้รับ

จำนวน

VIDEO Product Presentation

ความยาวไม่เกิน 5 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย ดนตรีประกอบ และ กราฟิกประกอบตามความเหมาะสม

1

Flash drive

1

รายละเอียด

จำนวน

เลือกบริการเพิ่มเติม
ราคา
เริ่มต้น

฿
หมวดหมู่ :

สิ่งที่ได้รับ :

รายการ จำนวน

รายละเอียด :

รายการ จำนวน ราคา หมายเหตุ

ราคารวม :

SEND
คลิกเพื่อให้เรา
ติดต่อกลับ